Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 88-77 1992 (6/6)

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 88-77 1992 (5/6)

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 88-77 1992 (4/6)

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 88-77 1992 (3/6)

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 88-77 1992 (2/6)

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 88-77 1992 (1/6)